Slike i crteži 1951–2003. (1/4)

»Slikanje, to je čin na instrumentu koji ne služi toliko tome da njime izrazimo osjećaje, koliko da otkrijemo one za koje nismo niti slutili da ih posjedujemo. Slikanje je dodir poznatoga zanata s nepoznatim životom: postupak koji nestalno pretvara u vidljivu trajnost.

Ovaj instrument razgovijetnosti rasporedom oblika pokreće u Drugom stanja oslobođenih odjeka. Iako je slikanje zanat koji se njeguje u šutnji, pokretač mu je žudnja da se bude malo manje sam na svijetu: pred onim što je bilo, pred trenutkom koji izmiče, kao i pred vremenom koje se još skriva izvan našeg obzora.«