Boris Vrga

Bibliografija, izložbe, postavi, filmografija, nagrade

Objavljene knjige

 • Broj iz svjetlosti, NZMH, Zagreb, 1978.
 • Starohrvatska sakralna arhitektura, NZMH i KS, Zagreb, 1981.
 • Le Pietre e il sole, Jaca Book, Milano, 1982.
 • Ante Jakić, GZH, Zagreb, 1988.
 • Branko Ružić, ALU, Zagreb, 1996.
 • Omjeri i znakovi, MH, Dubrovnik, 1996.
 • Zlatni rez, Art studio Azinović, Zagreb, 2000.
 • Ogledi o likovnom umjeću, Art studio Azinović, Zagreb, 2001.
 • Dioklecijanova palača sunca, Litteris, Zagreb, 2006.
 • Zlatko Šulentić, Art studio Azinović, Zagreb, 2008.

Objavljeni tekstovi

 • O likovnoj kritici. Kritika kritike (osvrt na Putarev prikaz: Uz izložbu slika, kipova i grafike u salonu ULUH-a), »Studentski list«, 5. XII. 1951; str. 5.
 • Zadar u slikama i skulpturi (u povodu izložbe: Zadarske slike i skulpture), »Čovjek i prostor«, I/ 15. XI. 1954: br. 19; str. 2.
 • Figurenspiel – Spielfiguren ( Predgovor katalogu samostalne izložbe Ante Jakića), Beč, Galerie junge Generation, 28. III.- 22. IV. 1967.
 • Svijet slikara (o Antunu Masli), »Dubrovački vjesnik«, 17. V. 1968.
 • Predgovor katalogu samostalne izložbe Ante Jakića, Split, Galerija umjetnina, 10.- 20. X. 1969.
 • Za Radovanija, »Dubrovački vjesnik«, 25. VII. 1969.
 • Produženi svijet (o Kosti Angeli Radovaniju), »Dubrovnik«, XIII/1970; br. 1; str. 50-53.
 • Vrlina svjetlosti (Danijel Dragojević: O Veronici, Belzebubu i kucanju na neizvjesna vrata), »Dubrovnik«, 1970; br. 2, str. 107-108.
 • Krotka Dalmacija: Izložba Mile Skračića u Umjetničkoj galeriji u Dubrovniku, »Dubrovnik«, 1970; br. 3; str. 133-135.
 • Razroka zbirka (Izložba fundusa u povodu 25. godišnjice Umjetničke galerije u Dubrovniku), »Dubrovnik«, XIII/ 1970; br. 4; str. 144-147.
 • Estetika plamena (Ante Kuduz i Miroslav Šutej), »Dubrovnik«, XIV/ 1971; br.1, str. 132-134.
 • Cjelokupno vrijeme svijeta (Dječji crteži u Umjetničkoj galeriji u Dubrovniku), »Dubrovnik«, XIV/ 1971; br. 2, str. 144-145.
 • Ulomak o reprodukciji, »Dubrovnik«, XIV/ 1971; br. 3; str. 48-52.
 • Polifoni jug Ive Dulčića, »Dubrovnik«, 1971; br. 3; str. 109-111.
 • Rastanak sa slikarom Ivom Dulčićem, »Dubrovnik«, 1975; br. 1; str. 95-97.
 • Ante Jakić (Predgovor katalogu samostalne izložbe skulptura), Zagreb, Galerija »Forum«, II. 1977.
 • Svjetlo i prostor u starohrvatskom graditeljstvu, tekst u katalogu izložbe, Zagreb, Umjetnički paviljon, 16. III. – 2. IV. 1978.
 • Slučaj preobražen u sustav (ulomci iz zaključka knjige »Broj iz svjetlosti«), »Čovjek i prostor«, 1978; br. 309; str. 11-12.
 • Ante Jakić, predgovor u katalogu izložbe, Zagreb, Galerija »Forum«, 9.- 29. VI. 1983.
 • Branko Ružić – predgovor u katalogu retrospektivne izložbe, Varaždin, Galerija Muzeja Varaždin, Galerija i Izložbeni salon, 4.-31. X. 1986.
 • Načelo formata 2:3; Zbornik VII. kongresa Saveza primijenjenih umjetnosti i dizajnera Jugoslavije, Pula, ULUPUH, 1988.
 • Geometrija molitve, »Dubrovnik«, I/ 1990: br. 1-2; str. 145-147.
 • Tin i likovnost, »Dubrovnik«, II/ 1991; br. 3-4; str. 157-171.
 • Svjetlo i svjetlost u fotografiji Nenada Gatina – tekst u katalogu izložbe »Čovjek i more« (XIV. Međunarodni trienale fotografije), Zadar, Galerija umjetnina Narodnog muzeja, 1992, nepaginirano.
 • Branko Ružić – uvod u donaciju (predgovor kataloga), Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, XI. – XII. 1993.
 • Ljetnikovac Petra Sarkočevića na Lapadu: more geometrico, »Dubrovnik«, IV/1993; br. 4, str. 127-156.
 • Nika Radić: predgovor katalogu izložbe, Zagreb, Studio galerije Forum, 2- 30. X. 1993; Varaždin, Galerija Garestin, 5. 11.- 5. 12. 1993.
 • Zraka Svetog Vlaha (Sakralna arhitektura Crkve Dubrovnik), »Dubrovnik«, V/1994; sv. 5; str. 79. – 93.
 • O pročelju Kneževa dvora u Dubrovniku, »Dubrovnik«, VI/ 1995; br. 2-3; str. 117.- 132.
 • Čempres na Mihajlu (uz 20-godišnjicu smrti Ive Dulčića),Slobodna Dalmacija, 12. XII. 1995: str. 5.
 • Disciplina mašte u slikarstvu Iva Dulčića, »Dubrovnik«, VI/ 1995; br. 1, str. 13-29.
 • Branko Ružić – predgovor katalogu izložbe (deplijan), Rovinj, Zavičajni muzej, 30. VI. – 15. VII. 1995.
 • Oratorij u Rižinicama iz Trpimirova doba, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa »Starohrvatska spomenička baština – rađanje prvog hrvatskog kulturnog pejsaža«, Zagreb, Muzejski galerijski centar, Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta, Nakladni zavod Matice hrvatske 1996; str. 253-266.
 • »Znakovi i značenja u hrvatskoj predromanici«, U zborniku radova: Srednji vijek (VII.- XII. stoljeće): rano doba hrvatske kulture. Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, Zagreb, Antun Gustav Matoš, HAZU, 1997; str. 513-542. (isto i 2007. godine).
 • Jagor Bučan, predgovor u katalogu izložbe, Zagreb, Galerija »Forum«, 24. VII.- 7. VIII. 1997.
 • Branko Ružić, In memoriam »Godišnjak Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu 1997/1998.«; str. 125-128.
 • Sve je skulptura (In memoriam: Branko Ružić: 1919.- 1997.), Vijenac, V/11. XII 1997; br. 102; str. 19.
 • Ivica Malčić: Tri slikareva obličja, Zagreb, Moderna galerija- Studio Josip Račić, 28. X.- 15. XI. 1997.
 • 90 godina ALU u Zagrebu; u katalogu izložbe: Akademija likovnih umjetnosti: 1907.– 1997; Zagreb, Dom HDLU, 5. XII. 1997. – 25. I. 1998., str. 14-15.
 • Duh istarskoga srednjovjekovlja: koegzistencija elitne i pučke kulture: geometrijsko – metričko – stilska analiza crkvice Sv. Roka u Draguću (sa Sanjom Grković), »Studia ethnologica Croatica«, 1998/1999; br. 10-11; str. 29-62.
 • The simbols and their significance in the Croatian Pre-Romanesque art, U knjizi: »Croatia in the early middle ages«, London, Philip Wilson Publishers and AGM, Zagreb, 1999; str. 513-544.
 • Via salutis, u Zborniku radova međunarodnog znanstvenog simpozija »Muka kao nepresušno nadahnuće kulture«, održanog od 26. do 29. III. 1998. u Hvaru i Korčuli; Zagreb, Udruga Pasionska baština, 1999; str. 85-95.
 • Branko Ružić – skulpture; u katalogu: »Branko Ružić i suvremenici – donacije suvremenih hrvatskih kipara Galeriji umjetnina i gradu Slavonskom Brodu«, Slavonski Brod, Galerija umjetnina, V. -VI. 1999.
 • Sunce – kalendar – crkva, u Zborniku znanstvenog skupa »900 godina Bašćanske ploče 1100.- 2000.« – Krčki zbornik, svezak 42; posebno izdanje 36, Baška 2000; str. 133-146.
 • Ivo Dulčić: 1916.- 1975: četvrt vijeka od rastanka, »15 dana«, 43/2000; br. 3, str. 24-29.
 • Zlatko Šulentić – spokojna ljepota (o 30. obljetnici smrti);«15 dana«, 44/2001; br. 4-5; str. 15-20.
 • Primisli uz crteže Ivana Lovrenčića: Raspelo na križanju; u Zborniku radova međunarodnog znanstvenog simpozija »Muka kao nepresušno nadahnuće kulture«, održanog Zadru 1999. godine. Zagreb, Udruga Pasionska baština, 2001; str. 509-523.
 • Spokojna ljepota Zlatka Šulentića (uvodni tekst u katalogu Uskrsne izložbe Zlatka Šulentića), Opuzen, Izložbeni dvor Neretvanske riznice umjetnina i inih vrijednosti, 9. – 29. IV. 2001; str. 4-19.
 • Branko Ružić – hommage; predgovor i izbor tekstova u katalogu izložbe »Branko Ružić i suvremenici. Donacije suvremenih hrvatskih slikara Galeriji umjetnina i gradu Slavonskom Brodu«, Slavonski Brod, Likovni salon »Vladimir Becić«, V-VI. 2000; Zagreb, Galerija »Klovićevi dvori«, I- III. 2001.
 • Rudolf Labaš »Acrylici«, Split, Galerija »Kula«, III - IV. 2001.
 • Slikarstvo sa znanjem (uz izložbu Zlatka Šulentića o Uskrsu 2001. u Izložbenom dvoru Neretvanske riznice umjetnina i inih vrijednosti u Opuzenu od 9.- 29. IV. 2001.), »Hrvatsko slovo«, 13. IV. 2001; str. 12.
 • Zlatko Šulentić – sakralno slikarstvo. U Zborniku međunarodnog znanstvenog simpozija s temom Križni putovi, Kalvarije i Velike tjedne procesije kod Hrvata, Vrbnik – Krk 25.- 28. IV. 2002. godine, Zagreb, Udruga Pasionska baština, 2003; br. 3, str. 501-509.
 • Spira mirabilis (Predgovor grafičkoj mapi od 10 listova Borisa Demura), Zagreb, Zbirka Biškupić, 2002.
 • Slikar bogatoga kolorizma (u povodu tridesete obljetnice smrti Zlatka Šulentića), »Hrvatsko slovo«, VIII/ 4. I. 2002; br. 350; str. 27-28.
 • Zlatni rez u likovnim umjetnostima, »Poučak«, III/ 2002; br. 11; str. 31-32.
 • Dalibor Parać (predgovor katalogu izložbe), Zagreb, Galerija »Mala«, 17. – 29. V. 2003.
 • Crkvica sv. Križa u Ninu. U Zborniku radova međunarodnog simpozija Religijske teme u likovnim umjetnostima, održanog u Zagrebu, 13. XII. 2003; Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2004; str. 155-174.
 • Znakovi i značenja u hrvatskoj predromanici, Srednji vijek: (VII.–XII. stoljeće): rano doba hrvatske kulture Hrvatska i Europa: kultura, znanost i umjetnost, Zagreb, HAZU, 2007, str. 513-544.

Popis tekstova o Mladenu

 • (v): Jedinstven ambijent (Izložba Mladena Pejakovića u Muzeju Turopolje – Velika Gorica), Večernji list, 3. XI. 1965.
 • V. H. (Višnja Huzjak): Izložba slika Mladena Pejakovića, »Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske«, XIV/ 1965; br.6; str. 170.
 • Slobodan Novaković: Na novim izvorima (Jugoslavenski crtani film danas), »Književne novine«, 17. IV. 1965.
 • M. B.: U sezoni više izložaba, Slobodna Dalmacija, 19. V. 1987.
 • -p-: Otvorena izložba trojice umjetnika (M. Pejaković, Z. Lončarić i
 • A. Jakić), »Dubrovački vjesnik«, 17. VI. 1967.
 • Ema Fiorenini-Škerlj: Galerija Rozario, »Dubrovnik«, 1967; br. 2; str. 173.
 • (T. Š.): Zagrebački umjetnici u Dubrovniku, Večernji list, 21. VI. 1967.
 • Kruno Prijatelj: Mladen Pejaković (predgovor u katalogu samostalne izložbe), Split, 1968.
 • An.: Mladen Pejaković izlaže u Splitu, Slobodna Dalmacija, 24. IV. 1968.
 • Lj. Šperkov: Pitoreskna apatija (Izložba slika i skulptura u splitskoj Galeriji umjetnina), Slobodna Dalmacija, 20.V. 1968.
 • (th): Otvorena galerija »Rosario«, Telegram, 9. VIII. 1968.
 • J. J.: Uručene nagrade (slikaru M. Pejakoviću za rad »Barke«), Slobodna Dalmacija, 19. X. 1968.
 • An. : Otvorena Galerija Rosario, Slobodna Dalamacija, 25. VII. 1969.
 • S. B. (Slavko Batušić): Pejaković Mladen, u »Hrvatsko narodno kazalište 1894. - 1969.«; (enciklopedijsko izdanje), Zagreb, »Naprijed« i HNK, 1969., str. 550.
 • Tomislav Šuljak: Uz izložbe grupe Lončarić-Jakić-Pejaković, »Dubrovački vjesnik«, 3. VI. 1970.
 • Joža Ladović: Mladen Pejaković, umjesto intervjua, »15 dana«, XIV/ 1971; br. 3, str. 23. – 25.
 • E. Cvetkova: Priroda i umjetnik – odnos ravnopravnih, Večernji list, 31. III. 1971., str. 11.
 • Vladimir Maleković: Okamenjeni akvariji , Vjesnik, 32/ 1971; br. 8670; str. 5.
 • An: Kocka, kvadar i obluci; Vjesnik, 18. V. 1971., str. 7.
 • E. Cvetkova: Kako voditi dijalog s prirodom?, (razgovor s Mladenom Pejakovićem), Večernji list, 17. VI. 1971.
 • Željko Sabol: Očekivali smo više (uz izložbu likovnih umjetnika Dubrovnika u Zagrebu, lipanj, 1971.), »Dubrovnik«, XIV/ 1971; br. 2, str. 141.
 • Zdenka Munk: Predgovor katalogu samostalne izložbe, Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, III.-IV. 1971.
 • Vlado Bužančić: Pogovor katalogu samostalne izložbe, Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, III.-IV. 1971.
 • Mladenka Šolman: Mladen Pejaković, »Život umjetnosti«, 1972; br. 17; str. 111.–113.
 • E. C.: Skulptura – simbol Jugoslavije (za Svjetsku izložbu u Montrealu), Večernji list, 21. IX. 1972.
 • Anon.: Godišnja nagrada »Vladimir Nazor«: Mladen Pejaković, »Čovjek i prostor«, XXIII/ 1976; br. 12(285), str. 14.
 • Tomislav Šuljak: Slikanje i sliku ne smatram isključivom zadaćom slikara (razgovor s Mladenom Pejakovićem), »Dubrovački vjesnik«, 18. VI. 1976.
 • Stane Živanović: Slika je najplemenitija samoća (razgovor s Mladenom Pejakovićem), Slobodna Dalmacija, 24. VII. 1976., str.7.
 • Antun Karaman: Slikarstvo i kiparstvo u Dubrovniku od 1945. do danas, u katalogu: 100 godina moderne umjetnosti u Dubrovniku, »Dubrovnik«, 1978.
 • Vladimir Maleković: Metafizika prostora; Vjesnik, 28. III. 1978; str. 12.
 • Ranko Munitić: Zagrebački krug crtanog filma (1922–1972), Zavod za kulturu Hrvatske, Zagreb film, Zagreb, 1978; Knjiga I, str. 187, 193, 227, 243, 310, 415, 422; Knjiga II, str. 188, 189, 220, 287.
 • Antoaneta Pasinović: Zašto?, »Čovjek i prostor«, 1978; br. 309; str. 10-12.
 • Branko Kirigin: Broj iz svjetlosti, Slobodna Dalmacija, 8. VIII. 1978.
 • Bogdan Pogačnik: Sto likovnih let, Delo (Ljubljana), 17. VIII. 1978.
 • Elena Cvetkova: I bogomolje i ure (Neočekivano otkriće slikara Mladena Pejakovića), razgovor s Mladenom Pejakovićem; Večernji list, 2. i 3. IX. 1978; str. 9.
 • Radomir Stanić: Prilog teoriji srednjovjekovne arhitekture (osvrt na knjigu »Broj iz svjetlosti«), Oko, 23. VIII.- 6. IX. 1979; str. 18.
 • Stjepan Kožul: osvrt na knjigu Mladena Pejakovića: Broj iz svjetlosti, Croatica Christiana Periodica, III/ 1979; br. 3; str.153-160.
 • (Z. D.): Dvadeset pet kandidata. Definitivan prijedlog za Nagradu grada Zagreba za 1983. godinu; Večernji list, 7. i 8. IV. 1984; str. 31.
 • Vesna Kusin: Susret Bašćanske ploče i kompjutora, Vjesnik, 30. X. 1985.
 • Anon.: Velik doprinos nagrađenih (povodom dodjele nagrada SIZ-a za kulturu općine Dubrovnik), »Dubrovački vjesnik«, 23. VIII. 1986.
 • Z. Poz. (Zdravko Poznić): Pejaković Mladen, Likovna enciklopedija Jugoslavije, Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, 1987., svezak II, str. 547.- 548.
 • D. Jendrić: Kiparenje u koricama, Večernji list, 16. XI. 1988; str. 15.
 • Marina Baričević: Ante Jakić, »Likovni život«, 1988; br. 6-7; str. 11.
 • Dejan Đorić: Starohrvatska sakralna arhitektura (osvrt na knjigu)
 • Likovni život, 1989; br. 17, str. 15.
 • R. Mun. (Ranko Munitić): Pejaković Mladen; Filmska enciklopedija, Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod »Miroslav Krleža«, 1990; sv. II, str. 305.
 • Ive Šimat Banov: Mladen Pejaković (predgovor katalogu izložbe »Za sretan Božić i Novu 1993. godinu hrvatskom gradu Petrinji«), Zagreb, Muzejsko galerijski centar, 6-20. XII. 1992.
 • Josip Depolo: Pax in terra, govor na otvorenju izložbe »Za sretan Božić i novu 1993. godinu hrvatskome gradu Petrinji«
 • (Hina): Petrinji za sretan Božić, Vjesnik, 8. XII. 1992., str. 23. (isto u Glas Slavonije, 8. XII. 1992; str. 17.)
 • Vesna Kusin: Jaje za gladnog, Vjesnik, 2, 3. i 4. IV. 1994; str. 26. i 39.
 • V. Fo. (Višnja Flego): Pejaković Mladen; Enciklopedija hrvatske umjetnosti, Zagreb, 1996; sv. II; str. 42.
 • Ive Šimat Banov: Dijete i klasik (osvrt na monografiju Branko Ružić), Vijenac, V/ 27. II. 1997; br. 82; str. 16.
 • (H): Tajna brojeva, Večernji list, 18. III. 1997; str. 26.
 • Sandi Vidulić: Zlatni rez u drvu, Slobodna Dalmacija, 22. IV. 1997.
 • Izlaže Mladen Pejaković, Glas Slavonije, 8. XII. 1992; str. 17.
 • Petrinji za sretan Božić, Vjesnik, 8. XII. 1992; str. 23.
 • Boris Vrga: Tri »petrinjske« izložbe (Mladen Pejaković, Ivan Antolčić i Nikola Maraković), »Generacije«, 1993; br. 4; str. 35-41.
 • Davor Mojaš: Znakovi starije hrvatske umjetnosti, (prikaz knjige Omjeri i znakovi), Glas Slavonije, 6. II. 1997; str. 24.
 • D. M.: Omjeri i znakovi Mladena Pejakovića, Vjesnik, 6. II. 1997; str. 7.
 • Ivana Prijatelj- Pavičić: Igra mjere i svjetla (osvrt na knjigu Omjeri i znakovi), Slobodna Dalmacija, 4. III. 1997.
 • Mirjana Dugandžija: Svemir svijetli u hramu i oko njega, (prikaz knjige Omjeri i znakovi), Vjesnik, 19. III. 1997; str. 21.
 • Sonja Seferović: Djela prohujalih vremena žive ako su baština (razgovor s Mladenom Pejakovićem), »Dubrovački vjesnik«, 15. II. 1997; str. 8.
 • Andriana Škunca: Puž kuži Euklidove Elemente (razgovor s Mladenom Pejakovićem), Vijenac, 13. III. 1997; str. 4.-5.
 • Jasna Galjer: Emananacija geometrije svetoga, Vijenac, 27.III. 1997; str.12.
 • (Ž. M.) (Živana Morić): Pejakovićevo osluškivanje umjetnina, Vjesnik, 20. V. 1997; str. 16.
 • Mirjana Dugandžija: Priznanje Pejakoviću i Maroeviću, Vjesnik, 14. VI. 1997; str. 17.
 • Tamara Špehar: Lauerati Mladen Pejaković i Tonko Maroević, Slobodna Dalmacija, 14. VI. 1997; str. 48.
 • S. Bašić: Laureati M. Pejaković i T. Maroević, Slobodna Dalmacija, 15. VI. 1997.
 • Josip Bratulić: Laureati dostojni imena, Vijenac, 19. VI. 1997; str. 7.
 • Luko Paljetak: Summa Pejakovićevih pogleda, Vijenac, 2. X. 1997; str. 27.
 • Željko Kliment: U poniznoj šutnji pred ljepotom, Vjesnik, 13. XI. 1997; str. 16.
 • Mladen Pejaković, pisac nagrađene knjige Omjeri i znakovi, (razgovarala Živana Morić), »Forum«, 1997; knjiga 69; br. 7-8; str. 942-948.
 • Živana Morić: Profano i sveto vrijeme (razgovor u povodu dodjele Vjesnikove nagrade za umjetnost 1996), Vjesnik, 29. i 30. V. 1997; str. 25.
 • Antun Ničetić: O prvim sunčevim zrakama nad Dubrovnikom, osvrt na oglede Mladena Pejakovića o Dubrovniku, »Naše more«, 44/ 1997; br. 1-2, str. 85-95.
 • Boris Vrga: Uz naslovnu ilustraciju »Kupski ribar« Mladena Pejakovića, »Generacije«, 1997; br. 13. (unutrašnje korice)
 • Branka Hlevnjak: Akademija likovnih umjetnosti u Domovinskom ratu, Zagreb, Akademija likovnih umjetnosti, 1998; str. 33.
 • Doroteja Jendrić i Željko Grgić: Prvi put izvan Hrvatske 700 najvrjednijih predmeta narodne baštine («Prostor je bio izazov«, izjava Mladena Pejakovića, autora postave izložbe »Hrvatska tradicijska kultura: na razmeđi svjetoba i epoha, Budimpešta, 19. I.- 13. II. 2000.), Večernji list, 20. I. 2000; str. 20.
 • Nikola Albaneže: Okvir za sliku – predgovor u katalogu izložbe, Karlovac, Galerija »Vjekoslav Karas«, 4. V. – 4. VI. 2000.
 • Ive Šimat Banov: Slikarski soneti, Vijenac, 18. V. 2000; str. 27.
 • Enes Quien: Kaotična priroda i oduhovljenje slike, »Kontura«, X/ 2000; br. 64-65; str. 41.
 • (J. Š.) (Josip Škunca): Slikar u prstenu vremena, Vjesnik, 3. VI. 2000: str. 27.
 • Gordana Benić: Zlatni broj ili božanski razmjer, Forum, podlistak Slobodne Dalmacije, 13. III. 2001; str. 3.
 • Zlatni rez u likovnim umjetnostima – osvrt na predavanje održano 18. I. 2001. u vijećnici AGG fakulteta, Kačićeva 26. u Zagrebu; Knjiga sažetaka predavanja održanih u organizaciji Inženjerske sekcije Hrvatskog matematičkog društva 2000./2001. (uredio: Miljenko Lapaine), Zagreb, Hrvatsko matematičko društvo, 2001; br. 17; str. 4-5.
 • Ive Šimat Banov: O knjizi (pogovor knjizi Ogledi o likovnom umijeću), Zagreb, 2001; Art studio Azinović, str. 277-278.
 • Marina Baričević: Strogo traženje božanskog u kompoziciji, (osvrt na knjigu Zlatni rez), Glas Istre, 4. II. 2001.
 • Iva Korbler.: S mjerom i ljubavlju, Vijenac, 14. VI. 2001; str. 23.
 • Vinko Srhoj: Četveroručno osvajanje Hektorovićeve utvrde, Slobodna Dalmacija, 31. VII. 2001; str. 40.
 • Željko Kliment: Božanski razmjer, Vjesnik, 24. X. 2001; str. 17.
 • Meri Kunčić: osvrt na Pejakovićev tekst Sunce – kalendar – crkva, Zbornik Odsjeka povijesti znanosti Zavoda za povijest društvenih znanosti HAZU, 19/ 2001; str. 313-314.
 • Boris Vrga: Sintezom do osob(e)nosti, predgovor u katalogu izložbe, Petrinja, Galerija »Krsto Hegedušić«, 26. X.- 9. XI. 2001; str. 3-7.
 • (L. K.): Ulja i tempere Mladena Pejakovića, Večernji list, 29. X. 2001; str. 13.
 • (Hina): Pejakovićeve slike u Petrinji, Vjesnik, 29. X. 2001; str. 17.
 • (isto u: Glas Slavonije, 30. X. 2001; Novi list, 6. XI. 2001; str. 31.)
 • Z. M.: Slike s motivima Dubrovnika, okolice Zagreba i mrtve prirode, Petrinjski list, III/ 2001; br. 29, str. 19.
 • (Hina): Slikao »malo i dobro«, izlagao rijetko, Glas Slavonije, 19. III. 2002; str. 16.
 • Humanistički lik Mladena Pejakovića (razgovarala Branka Hlevnjak), »Kontura«, 12/2002; br. 69, str. 28-30.
 • Boris Vrga: Stoljeća petrinjske likovnosti, Petrinja, Hrvatski dom, Galerija »Krsto Hegedušić«, 2002; str. 5, 70, 129, 179, 235, 236, 242, 248, 249, 267, 269.
 • Mladen Pejaković: U Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu 1907-1997; Zagreb, Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 2002; str. 379.
 • Tonko Maroević: Kvintesencija kvadrata. Umjesto rasprave o metodi Mladena Pejakovića, predgovor u katalogu izložbe, Zagreb, Galerija Klovićevi dvori, 17. III. – 14. IV. 2002.
 • Biserka Rauter Plančić: Riječ unaprijed, u katalogu izložbe, Zagreb, Galerija Klovićevi dvori, 17. III. 2002.
 • D. Jendrić: Tonske kolorističke impresije, Večernji list, 17. III. 2002; str. 13.
 • (Hina): Likovni svijet Mladena Pejakovića, Novi list, 18. III. 2002; str. 20.
 • Goran Jovetić: Vjera u moć klasičnog motiva, Vjesnik, 18. III. 2002; str. 13.
 • Iva Korbler: Plemenito fermentiranje, Vijenac, 4. IV. 2002; str. 11.
 • Marina Baričević: Smirena i privlačna elegancija, Novi list, 7. IV. 2002; str. 7.
 • Marina Tenžera: Pisac sa srcem slikara, Vijenac, 11. IV. 2002; str. 16.
 • M. Jurišić: Od broda do pjesme, od atoma do slike, Večernji list, 30. IV. i 1. V. 2002; str. 64.
 • Ive Šimat Banov: Monumentalnost malog mjerila ili Nin dostojan Rima, Jutarnji list, 11. V. 2002; str. 21.
 • Lilijana Domić: Razrezano zlatom, Hrvatsko slovo, 24. V. 2002; str. 18.- 19.
 • Željko Kliment: Produbljeni pristup likovnosti, Vjesnik, 4. IX. 2002; str. 16.
 • Josip Škunca: Slikar koji slika malo, ali dobro, Vjesnik, 26. VII. 2003; str. 16.
 • Božica Zoko: Jezik koji gleda (osvrt na knjigu: Ogledi o likovnom umijeću), Hrvatsko slovo, 31. X. 2003; str. 24.
 • Marina Tenžera: Dioklecijanova palača građena je po putanji Sunca, Vjesnik, 2. XI. 2003; str. 17.
 • Margarita Sveštarov Šimat: Predgovor u katalogu izložbe, Šibenik, Galerija Sv. Krševana, 9.-30. VII. 2004.
 • J. Grubač: Pejakovićeve slike, Slobodna Dalmacija, 30. VII. 2004; str. 50.
 • Živana Morić: Gonetanje slikarske tajne, Vjesnik, 31. VII. 2004; str. 14.
 • Tonko Maroević: Omjeri iz svjetlosti. Spomen na Mladena Pejakovića (1928. – 2005.): in memoriam, »Dubrovnik«, 16/2005; br. 1, str. 258-262.
 • Hina: Djela kao trag golemog znanja- brzojav sućuti ministra Biškupića, Novi list, 21. II. 2005; str. 41.
 • Sandra Križić Roban: Osebujni interpret univerzalnih tema (in memoriam), Vjesnik, 21. II. 2005; str. 15.
 • Ive Šimat Banov: Čovjek od svjetlosti, Slobodna Dalmacija, 21. II. 2005; str. 50.
 • Marina Baričević: Intelektualac za kojim će se osjećati velika praznina, Novi list, 21. II. 2005; str. 41.
 • Diana Haramina: Preminuo slikar Mladen Pejaković, Culturnet.hr, 21. II. 2005.
 • Ive Šimat Banov: Čovjek koji je živio po mjeri Sunca, Jutarnji list, 23. II. 2005; str. 40.
 • Branka Hlevnjak: In memoriam: Mladen Pejaković, Hrvatsko slovo, 25. II. 2005; str. 14.
 • -ss-: Odlazak umjetnika i erudita, Dubrovački vjesnik, 26. II. 2005; str. 49.
 • Tonko Maroević: Mjeriti zanosima (in memoriam), Vjesnik, 28. II. 2005; str. 16.
 • Ive Šimat Banov: Sunce od čovjeka (in memoriam), Vijenac, 17. III. 2005; str. 17.
 • Zvonimir Martinović: In memoriam: Mladen Pejaković, Petrinjski list, I/ 2005; br. 2; str. 13.
 • Marina Baričević: Sklad kreacije i svemira, Mediteran, Novi list, 15. I. 2006; str. 8.
 • Željko Ivanjek: Split, grad napravljen od svjetlosti, Jutarnji list, 16. III. 2006; str. 26.- 27.
 • Igor Zidić: Neizravni portret (predgovor katalogu izložbe Zlatka Šulentića), Rovinj, Galerija ADRIS grupa, 13. IV.- 4. VI. 2006; str. II-III.
 • Marina Tenžera: U slavu nepobjedivog Sunca Jupitera, Vjesnik, 11. IV. 2006; str. 36.
 • Gordana Benić: Kozmičke tajne splitske palače, Nedjeljna Dalmacija, 28. V. 2006; str. 36.-37.
 • Dorotea Jendrić: Splitska palača sunca, Večernji list, 18. VI. 2006; str. 24.- 25.
 • Branka Hlevnjak: Dioklecijanova solarna arhitektura, Hrvatsko slovo, 25. VIII. 2006; str. 18.
 • (Hina): Slike Mladena Pejakovića, Vjesnik, 4. X. 2006; str. 51.
 • M. Giljača: Sklad s poetskom slutnjom, Dubrovački list, 4. X. 2006; str. 17.
 • -ss-: Poetska slutnja s jasnoćom sklopa, »Dubrovački vjesnik«, 7. X. 2006; str.41.
 • Anon.: Slike 1966.- 2003., Vjesnik, 17. X. 2006, str. 54.
 • Tonko Maroević: Od akvarija do Zatona, Vijenac, XIV/ 26. X. 2006; br. 329; str. 15.
 • Boris Beck: Tajna carske palače, Nacional, 2. I. 2007.
 • Tonko Maroević: Predgovor katalogu samostalne izložbe održane u Galeriji Kula u Splitu, veljača, 2007.
 • Radovan Ivančević: Interpretacija predromaničke umjetnosti, U zborniku: Hrvatska i Europa. Kultura, znanost i umjetnost; Zagreb, 2007; svezak I, str. 434-435.
 • Josip Sanko Rabar: Uz razmišljanja potaknuta djelima Mladena Pejakovića, u knjizi: Umjetnost i vjera, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2008; str.5.-15.

Likovna oprema knjiga i časopisa

 • Časopis »Dubrovnik« (1969-1971)
 • Katalog izložbe Branko Ružić, Varaždin, Galerija Muzeja, 1986.
 • Nino Vranić: Krajolici , Zagreb, ULUPUH, 1986.
 • Župa dubrovačka – monografija, Čibača: Humanitarno društvo Župe dubrovačke, 1998.
 • Autor je idejnog rješenja spomenika Turopoljsko-posavskom partizanskom odredu postavljenom u povodu 20. godišnjice osnutka, podignutom na mjestu osnutka u selu Poljani 1963. godine.

Likovni postavi muzeja i galerija

 • Tiflološki muzej Saveza slijepih Jugoslavije, Zagreb, Dom slijepih Hrvatske, 1958. (likovni postav)
 • Muzej franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku, prvi postav 1958, drugi, prošireni 1987.
 • Stalni postav Muzeja i arhiva Narodne revolucije, Sisak, 1959.
 • Muzejska zbirka o II. kongresu KPJ, Vukovar, Radnički dom, 1960.
 • Stalni postav Muzeja za umjetnost i umjetni obrt, Zagreb, 1960. (ideator Zdenka Munk)
 • Restauracija freske i stalni postav Muzeja Turopolja, Velika Gorica, 1962.
 • Iz povijesti Turopolja – stalni postav Muzeja Turopolja, Velika Gorica, 1965.
 • Postav Umjetničke galerije u Dubrovniku, 1966.
 • Muzej dominikanskog samostana sv. Dominika u Dubrovniku, prvi postav 1969/1970, drugi i prošireni postav 1986.
 • Organizacija, uređenje i likovna oprema Izložbenog prostora Arheološkog muzeja u Zadru, 1975. (godišnja nagrada »Vladimir Nazor« za 1975.)
 • Stalni postav Zavičajnog muzeja u Biogradu na Moru, 1976.
 • Projekt i postav stalne muzejske zbirke, Muzej grada Šibenika, 1975/1976.
 • Područna kulturno-povijesna zbirka u Malom Ižu, 1978. (U sastavu Narodnog muzeja u Zadru), likovni postav
 • Likovna postava Pinakoteke u Dvoru, izrada elaborata o likovnim postavama Pomorskog muzeja HAZU i Etnografskog odjela Dubrovačkog muzeja, Dubrovnik, 1985. (Nagrada SIZ-a za kulturu općine Dubrovnik za 1985.)
 • Tvrđava Brod u Slavonskom Brodu, 2004; Donacija Branka Ružića

Likovni postavi izložbi

 • Od sunčane ure do modernog kronometra (diplomski rad), Zagreb, MUO, IV.- V. 1954.
 • Blanka Dužanec – Izložba keramike, Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, V- VI. 1954, (koautorstvo s prof. Ernestom Tomaševićem)
 • Koptske tkanine – iz narodnog muzeja u Ljubljani, Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, 12.- 31. III. 1955.
 • Oblici odjeće, Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, 1955; Beograd, Muzej primenjene umetnosti, IV. 1955.
 • Keramika u Hrvatskoj, Rovinj, Muzejska zbirka, VIII- IX 1955; Karlovac, Gradski muzej, XI. – XII. 1955; Zagreb - MUO I –II 1956.
 • Moderne Croatische Keramik, Beč, Osterreichischen Museum für Angewandte Kunst, X. 1956.
 • Antun Motika – Izložba slika, metala i stakla, Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, IV-V. 1957.
 • Izložba poljskog filmskog plakata, Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, V. 1957.
 • Izložba kineske primijenjene umjetnosti, Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, 1957.
 • Naivni umjetnici Jugoslavije, Zagreb, Umjetnički paviljon, I. 1958.
 • Ignjat Job – Retrospektiva, Zagreb, Umjetnički paviljon, III. 1958.
 • Borbeni put KPJ u Zagrebu 1919.-1959., Muzej Narodne revolucije, 1959. (arhitektonsko rješenje izložbenog prostora i likovna obrada izložbe kao i likovno rješenje istoimene pokretne izložbe koja je obišla 39 mjesta u Hrvatskoj).
 • 15 godina od oslobođenja, Zagreb, Muzej revolucije naroda Hrvatske, 1960.
 • Umjetnička obrada i industrijsko oblikovanje metala: izložba u radnom kolektivu industrije lokomotiva, strojeva i mostova, »Đuro Đaković«, Slavonski Brod, Muzej Brodskog Posavlja, 8-22. V. 1960; koautori postava: Bach Ivan, Comisso Đurđica i Munk Zdenka.
 • Milka Trnina, Zagreb, Foyer HNK, 1963.
 • 20 godina Turopoljsko-posavskog partizanskog odreda, izložba u Čičkoj Poljani, VIII. 1963.
 • Izložba keramike Milana Kičina, Velika Gorica, Muzej Turopolja, 1965.
 • Suvremena hrvatska umjetnost (poslijeratni period), Dubrovnik, Umjetnička galerija, 9. VIII - 2. IX. 1967.
 • Izložba suvremene belgijske keramike,tapiserije i metala, Dubrovnik, Umjetnička galerija, 15. VII.- 1. VIII. 1967; Rijeka, Moderna galerija, 11. VIII. – 14. IX. 1967.
 • Susreti s Lomnicom (Izložba slika i vezova Milke i Vilme Bedeković), Velika Gorica, Muzej Turopolja, 1968.
 • Izložba Jakić – Lončarić – Pejaković , Dubrovnik, Umjetnička galerija, 28. V. – 10. VI. 1970.
 • Mladen Pejaković, samostalna izložba, Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, III.-IV. 1971.
 • Svjetska izložba – Čovjekov svijet, (uređenje jugoslavenskog paviljona i izrada skulpture ispred njega), Montreal, 7. VII. – 4. IX 1972.
 • Svjetlo i prostor u starohrvatskom graditeljstvu, Zagreb, Umjetnički paviljon, 16. III. – 2. IV. 1978. (autor izložbe, postava, plakata i kataloga)
 • Sto godina dubrovačke umjetnosti, Sarajevo, Umjetnički paviljon »Collegium artisticum«, I. 1979.
 • Branko Ružić: Krava, mravi i inače skulpture, Zagreb, Izložbeni salon Doma JNA, 4.-28. X. 1979.
 • Šime Vulas – Monografska izložba skulptura 1960.-1980., Zagreb, Moderna galerija, 19. III.- 20. IV. 1980.
 • Preromanico croato (Hrvatska predromanika): crteži, fotografije i tekstovi, Rimini, VIII. – IX. 1982; Verona, VIII. 1983.
 • Ivan Meštrović – Izložba kiparskog stvaralaštva u povodu 100-godišnjice rođenja, Zagreb, Muzejski prostor, 6. X. 1983. – 6. II. 1984.
 • II. triennale hrvatskog kiparstva, Zagreb, Umjetnički paviljon, 14. XI.- 3. XII. 1985.
 • Pisana riječ u Hrvatskoj, Zagreb, Muzejski prostor, 28. X. 1985. – 23. II. 1986.
 • Vasko Lipovac – skulpture (1983.-1985.), Zagreb, Galerija Forum, 23. I.- 15. II. 1986.
 • Branko Ružić – Restrospektivna izložba, Varaždin, Galerija slika, 4. X. – 26. X. 1986.
 • Vanja Radauš – Monografska izložba skulptura, Zagreb, Gliptoteka, 27. X. - 27. XI. 1987.
 • Juraj Škarpa – izložba skulptura, Zagreb, Gliptoteka JAZU, 21. IV.- 21. V. 1988.
 • III. triennale hrvatskog kiparstva, Zagreb, Gliptoteka, 12. VI. - 2. X. 1988.
 • Antun Babić – Izložba terakota i crteža, Zagreb, Moderna galerija, 27. XII 1988. - 17. I. 1989.
 • Edith Merle – Skulpture 1976.-1988., Gliptoteka HAZU, XII. 1988. – II. 1989.
 • Edo Murtić – Retrospektiva 1938.-1990., Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb, 24. IV. – 9. IX. 1990.
 • Tisuću godina hrvatske skulpture, Zagreb, Muzejsko-galerijski centar, III. - VI. 1991.
 • Pisanica s razlogom, Zagreb, Muzejski prostor, IV – V 1993. (koautor: Joža Ladović)
 • Branko Ružić – Retrospektiva 1934. – 1996., Zagreb, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, XI. - XII. 1996.
 • Valerije Michieli – Jedno lice ekspresivne figuracije, Zagreb, Umjetnički paviljon, III. 1997; (koautor: Stanko Špoljarić)
 • Zbirka umjetnina Nine Vranića, Karlovac, Galerija Vjekoslav Karas, 23. V. – 25. VI. 1997.
 • Hommage Edo Kovačević 1906.-1993., Zagreb, Muzejsko–galerijski centar, Klovićevi dvori, 21. XII 1997. – 18. I. 1998.
 • Renata Vranyczany Azinović – Kipovi, reljefi, slike, Galerija »Višeslav«, Nin, V. 1998.
 • Renata Vranyczany Azinović – Kipovi, reljefi, slike, Galerija »Svi sveti«, Trogir, VI. 1998.
 • Željko Hegedušić – Retrospektivna izložba (slike, crteži, grafike: 1926.- 1999.), Zagreb, Klovićevi dvori, 15.III.- 25. IV. 1999.
 • Ante Jakić Soni – Hommage kiparu, Zagreb, Foayer Muzeja Mimara, 29.IV. – 12. V. 1999, (koautori: Zvonimir Lončarić Riba i Pavle Štalter)
 • Kosta Angeli Radovani – Retrospektivna izložba 1940.- 1999., Zagreb, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, 30. IX. - 24. X. 1999.
 • Hrvatska tradicijska kultura: na razmeđu svjetova i epoha, Budimpešta, Povijesni muzej, 19. I.-13. II. 2000.
 • Mladen Pejaković: Izložba slika, Karlovac, Galerija »Vjekoslav Karas«, 4.V.- 4.VI. 2000, (s Nikolom Albanežeom)
 • Josip Diminić – Retrospektivna izložba, Zagreb, HDLU, X. 2000., (s Vladom Bužančićem, Peruškom Bogdanićem i Josipom Diminićem)
 • Branko Ružić i suvremenici, Zagreb, Klovićevi dvori, XI- XII. 2000.
 • Hommage Branko Ružić, Zagreb, Klovićevi dvori, II. 2001.
 • Mladen Pejaković – Samostalna izložba slika, Petrinja, Galerija »Krsto Hegedušić«, 26. X. - 9. XI. 2001;
 • Blaženi bilizi – Četiri kipara otoka Hvara, (P. Bogdanić, S. Drinković, K. Hraste, K. Kovačić), Tvrdalj – Stari grad, VII. 2001. (koncepcija postava)
 • Mladen Pejaković – Samostalna izložba slika i objekata, Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4. 17. III. - 14. IV. 2002.
 • Križu Sveti stablo svako, zavidi ti čarni sjaj, Pasionska baština, izložba: Đuro Seder i Šime Vulas, Zagreb, Muzej Mimara, 9. IV. 2003.
 • Renata Vranyczany Azinović – Skulpture, Dubrovnik, Art Gallery Čimić, 1.-30. VIII. 2004.

Samostalne izložbe

 • Velika Gorica, Muzej Turopolja, X-XI. 1965. (ulja i crteži)
 • Split, Galerija umjetnina, IV-V. 1968. (slike i keramika)
 • Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, III. 1971. (objekti u plastičnoj smoli)
 • Montreal, Galerija »Carefure des Arts«, IX. 1972. (gvaševi i tapiserije)
 • Zagreb, Umjetnički paviljon , III-IV. 1978. («Svjetlo i prostor u starohrvatskom graditeljstvu«)
 • Rimini, VIII. 1982. (»Hrvatska predromanika«)
 • Verona, VII. 1983. (»Preromanico croato«)
 • Zagreb, Muzejsko-galerijski centar, XII. 1992.
 • Nin, Galerija »Višeslav«, VI. 1998.
 • Dubrovnik, Galerija »Studio«, VII. 1998.
 • Karlovac, Galerija »Vjekoslav Karas«, V-VI. 2000.
 • Petrinja, Galerija »Krsto Hegedušić«, X-XI. 2001.
 • Zagreb, Galerija Klovićevi dvori, III. 2002.
 • Novalja, Galerija »Era«, VII-VIII. 2003.
 • Šibenik, Galerija sv. Krševana, VII. 2004.
 • Dubrovnik, Galerija »Dulčić- Masle- Pulitika«, IX-X. 2006.
 • Split, Galerija »Kula«, III. 2007.

Skupne izložbe

 • Zagreb, I. zagrebački triennale, 1955.
 • Zagreb, Zagrebački salon, 1965.
 • Dubrovnik, Galerija Rozario (s: Ante Jakić, Zvonko Lončarić, Hani Salvaro, Lidija Salvaro i Pavao Štalter), VI-IX. 1966.
 • Dubrovnik, IV. oktobarska izložba, X. 1966.
 • Dubrovnik, Galerija Rozario (sa Zvonkom Lončarićem i Antom Jakićem), VI- IX. 1967.
 • Ravenna, Dubrovački slikari, IX. 1967.
 • Dubrovnik, Galerija Rozario (sa Zlatkom Bourekom, Antom Jakićem i Zvonkom Lončarićem), VII-IX. 1968.
 • Dubrovnik, V. oktobarska izložba dubrovačkih umjetnika, X-XI. 1968.
 • Dubrovnik, Galerija Rozario (s Antom Jakićem, Zvonko Lončarićem i Pavlom Štalterom), VII-IX. 1969.
 • Dubrovnik, VI. oktobarska izložba, X-XI. 1969.
 • Zagreb, ULUH u povodu 50. god. SKJ i SKOJ-a, XI-XII. 1969.
 • Zadar, VI. Plavi salon, VII-VIII. 1970.
 • Dubrovnik, Galerija Rozario (s Antom Jakićem, Zvonkom Lončarićem i Pavlom Štalterom), VII-IX. 1970.
 • Dubrovnik, VII. Oktobarska izložba, X. 1970.
 • Zagreb, Izložba ULUPUH-a, XII. 1970.- I. 1971.
 • Zagreb, Likovni umjetnici Dubrovnika, VI. 1971.
 • Zagreb, VI. zagrebački salon, V-VI. 1971.
 • Dubrovnik, Proljetna izložba – ULUH, Pododbor Dubrovnik, IV-V. 1972.
 • Zagreb, Nadrealizam i hrvatska likovna umjetnost, IX-X. 1972., Split, HDLU - Pododbor Dubrovnik, II. 1973.
 • Zagreb, Otkupi umjetnina 1971-1972, II.-III. 1973.
 • Dubrovnik, Izložba »Kamen i more«, V. 1975.
 • Zagreb, X. zagrebački salon, V-VI. 1975.
 • Dubrovnik, XII. oktobarska izložba, X. 1975.
 • Zagreb, II. postav recentne hrvatske likovne umjetnosti, III-IV. 1976.
 • Zagreb, XII. zagrebački salon, V-VI. 1977.
 • Dubrovnik, Izložba HDLU Dubrovnik, VI. 1977.
 • Dubrovnik, 100 godina moderne umjetnosti u Dubrovniku, VII-X. 1978.
 • Dubrovnik, XIV. oktobarska izložba, X. 1977.
 • Sarajevo, 100. godina moderne umjetnosti u Dubrovniku, I. 1979.
 • Dubrovnik, XV. listopadska izložba HDLU Dubrovnik, X. 1978.
 • Dubrovnik, Aukcija slika »Lige za borbu protiv raka«, IV. 1979.
 • Zagreb, XV. zagrebački salon, V-VI. 1980.
 • Dubrovnik, Proljetna izložba HDLU Dubrovnik, V-VI. 1980.
 • Zadar, Izložba članova HDLU Dubrovnik, X. 1984.
 • Velika Gorica, Turopolje – likovni stvaraoci – iz zbirke Muzeja, VI. 1985.
 • Zagreb, XXIII. Zagrebački salon, V-VI. 1988.
 • Zagreb, Pisanica s razlogom, IV. 1993.
 • Zagreb, Pisanica s razlogom, III-IV. 1994.
 • Zagreb, Grad Zagreb i zagrebački umjetnici gradu Petrinji, XI-XII. 1995.
 • Petrinja, Donacije II, V-VI. 1997.
 • Zagreb, Zbirka Lukin, VI-VII. 1997.
 • Zagreb, Akademija likovnih umjetnosti 1907-1997; XII. 1997.-I. 1998.
 • Slavonski Brod, Branko Ružić i suvremenici, V-VI. 2000.
 • Zagreb, Branko Ružić i suvremenici, I-III. 2001.
 • Petrinja, Stoljeće petrinjskog crteža i grafike (Zbirka dr. Borisa Vrge), II-III. 2001.
 • Petrinja, Kupa i pokupski svijet, V-VI. 2001.
 • Sisak, Autoportreti iz Zbirke Lukin, III-IV.2004.
 • Petrinja, Iz fundusa Galerije »Krsto Hegedeušić«, IV-V. 2005.
 • Zagreb, Skriveno blago, XI. 2005.- II. 2006.
 • Petrinja, Veliki pokupski grafičari – 1. petrinjski salon grafike (Zbirka dr. Borisa Vrge), XI-XII. 2008.
 • Samobor, 1. trijenale hrvatskog autoportreta (Zbirka Lukin), XII. 2008.- I. 2009.
 • Zagreb, Moderna galerija, Nove akvizicije u stalnom postavu, VI. 2009.

Filmografija

Režija

 • Bila jednom jedna točka, 1964. animirani
 • Zemlja, 1964. dokumentarni

Scenografija

 • Bila jednom jedna točka, 1964, animirani
 • Ženidba gospodina Marcipana, 1962, kratki igrani
 • Duh u škripcu, 1962, animirani
 • Mala kronika, 1962, animirani

Scenarij

 • Telefon, 1992, kratki animirani
 • Izložba, 1964, kratki igrani
 • Bila jednom jedna točka, 1964, animirani
 • Zemlja, 1964, dokumentarni
 • Broj iz svjetlosti, 1982, dokumentarni
 • Posvećenje mjesta, 1989, dokumentarni
 • Pleter, 1990, dokumentarni
 • Euklidov pejzaž, 1991, dokumentarni
 • Mjera ljepote, 2000, dokumentarna serija

Tekst

 • Broj iz svjetlosti, 1982, dokumentarni
 • Posvećenje mjesta, 1989, dokumentarni
 • Pleter, 1990, dokumentarni
 • Euklidov pejzaž, 1991, dokumentarni
 • Mjera ljepote, 2000, dokumentarna serija

Autor komentara

 • Ante Jakić, 1999, dokumentarni
 • Kosta Angeli Radovani, 2000, dokumentarni
 • Ružičnjak u tvrđavi (Branko Ružić), 2004, dokumentarni
 • Dioklecijanova palača sunca, 2006, dokumentarni

Stručni savjetnik

 • Broj iz svjetlosti, 1982.
 • Ante Jakić, 1999. dokumentarni
 • Kosta Angeli Radovani, 2000, dokumentarni
 • Ružičnjak u tvrđavi (Branko Ružić), 2004, dokumentarni
 • Dioklecijanova palača sunca, 2006, dokumentarni

Nagrade

 • Nagrada Vladimir Nazor, 1976.
 • Nagrada grada Zagreba, 1984.
 • Nagrada »Goran« za književnost, Vjesnik, 1997.
 • Nagrada za znanost »Ivan Kukuljević Sakcinski«, Matica Hrvatska, 1997.